SATH


SATH (Sonsuz Aşkın&Aklın Tinsel&Cinsel Harmonisi)

 

İki Bir olduğunda tüm zıtlıklar arasındaki mesafe daralır,

Ve şüphesiz ki, bu kendine olan yakınlığındır.

Aşkın ve Aklın, sonsuza uzanan kilidinin anahtarlarıdır.

 

Aklın ve Aşkın, bilinen algıların çok ötesinde daha nitelikli, daha varoluşsal, daha Öz deneyimli ve daha derin boyutları vardır. Bunlara erişmenin en kısa ve etkili yolu da Tinsel ve Cinsel olana farkındalık getirmekten ve bunların kaynaktaki birliğine uyanmaktan geçer. Uyanış ise bunlardan ne birisiyle yücelmek, ne de diğeriyle alçalmaktır. İkisini bir ederek, denge içinde Harmoni yaratmaktır.

Ruhsal olanın yani Tinselliğin farkına ermek, varoluşumuzun kaynağı olan Cinselliği kabul ile başlar. Bu kabul, yaşama basitçe bir uyum, ahenk, harmoni getirir. Varoluşun her ânı sevgi ve huzur olarak deneyimlenir.

 

SATH Rehberlik Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ismini, eğitimlerimizin temelini oluşturan bu yaklaşımdan; Sonsuz Aşkın∞Aklın Tinsel∞Cinsel Harmonisi’nden alır.

 

SATH, aynı zamanda da dört temel elementin bir araya gelişinin sesidir.

 

Su, duygularını tanımanı ve onları yönetmeyi öğretirken,

Ateş, ruhun kudretine uyanmanı, aşk ve cesaretle yaşamın kaynağına varabilmeni ifade eder.

Toprak, yaşam denilen nimetin tam içine, en derinlerine köklenebilmeni sağlarken,

Hava düşüncelerinde akış ve denge, zihninde derin bir sükûnet yaratır.

 

Osmanlıca çatı anlamına da gelen SATH, sürekli gerçekleştirdiği İnzivalı eğitimler, hafta sonu workshopları, bireysel seanslar ve bireysel dersler ile dünyanın birçok yerinden gelen kişileri bir araya toplayarak onlara Rehberlik eder, kendi öz varlıklarını hatırlatma amacını güder.

 

SATH Rehberlik, inzivalı çalışmalarını İzmir Dikili’de gerçekleştirmektedir. Doğanın desteğini verdiği bu özel bölgede, inzivaların hızlı, pratik ve olağanüstü dönüştürücü gücü kolaylıkla açığa çıkar.

 

Öz’e Erim Farkındalık Atölyesi eğitimini tamamlayan ve hazır olan öğrenciler için Ustalık süreci baslar. 1 yıllık bu programın hafta sonu atölyeleri İstanbul Batı Ataşehir merkezinde ve aynı zamanda online olarak yürütülür.

 

Bireysel seanslar İstanbul’da Meryem Suna'nın yetiştirdiği aynı zamanda psikoloji yüksek lisanslı ve Cised( Cinsel Sağlık Eğitim Derneği) Sertifikalı Samira Babayeva tarafından desteklenir.

 

Sath olarak tasarlanmış özel dersler yine İstanbul Batı Ataşehir adresinde Meryem Suna yanında yetişmiş, inzivalarında asistanlığını yürüten kişilerce verilir.

 

Hafta sonu atölyeleri içerik ve katılımcılara göre değişkenlik gösterir. Yalnızca kadınlar için tasarlanan cinsel sağlık ve eğitim üzerine oluşturulmuş modüler programların yanı sıra aynı amaçla geliştirilmiş başka çalışmalar da yine İzmir Dikili’de bulunan Sath Mahâl Gûlîstan’da hayata geçer.

 

Tüm bu çalışmaların duyuruları web sitemiz üzerinden düzenli olarak güncellenir, sosyal medya aracılığı ile sizlere ulaşır.

 

SATH’ımızda buluşmak dileğiyle.

EĞİTİM TAKVİMİ

SIK SORULAN SORULAR

GERİ BİLDİRİMLER


Tüm yorumlar

MERYEM'DEN MEKTUPLAR

Ruhun ustalığına erişmiş biri için yaşam nispet üzere kurulu değildir. Zihin güven elde etmek için bir şeyi başka bir şeye bağlı kalarak ilişki kurmaya alışmıştır. Dikkatle baktığınızda “Birine nispetle diğeri” üzerinden kurulan bu ilişkiler ağının yaşamımızın tüm alanlarına sinsice nüfuz ettiğini net olarak göreceksiniz.

Nispet; İçten gelen samimiyet, bağlılık ve güvenin getirdiği mutlak birliğin karşısında duran en büyük zihinsel tuzaktır.

Yaşamımızda öyle ruhlar vardır ki, beden kisvesi içinde varlıkları güneş gibidir.

Onlardan uzak olmak sonsuz bir gecenin karanlığında kalmak gibidir.

Ya Dost;

Zihninin en uzak ve karanlıklarına terk ettiğin,

Dışsallaştırdığın İlahi Sevgili,

Ete kemiğe bürünmüş, "yar" diye "yaren" diye görünmüştür oysa.

O'ndan gelen el'dir kim bilir kaç kez dokunduğun,

Sırrı Sükûtta; elin ele, elin Hak'ka davetidir oysa.

O'ndan gelen nazardır kim bilir, baktığın nice gözler,

Sırrı Hûbyar'da; gönlün gönüle, gönlün Hak'ka davetidir oysa.

O'ndan gelen sestir kim bilir, hep işittiğin

Sırrı Vedud'da; zikrin zikre, zikrin Hak'ka davetidir oysa.

O'ndan gelen tatdır kim bilir, dudaklarından içe dolan,

Sırrı Nektar'da zevkin zevke, zevkin Hak'ka davetidir oysa.

O'ndan gelen rayihadır kim bilir, semaya yayılan

Sırrı Oudh'da vecdin vecde, vecdin Hak'ka davetidir oysa 

Sonsuz Rahmet, İhsan, Nimet ve Fazilete açılmanın yolu

seni nasıl seveceklerini kontrol etmekten vazgeçip

hayata ve ilişkili olan her şeye

"beni nasıl istersen öyle sev"

diyebilmektir.

Bu, sevgiye verilen özgürlüktür.

Bu, sevgi anlayışının tümüyle dönüşmesini sağlayan

"cûr'etkar" bir seçimdir.

Gerçek Aşkın vücud bulmuş halidir Kutsal İzdivaç. Tam ve kusursuz bir doyum getirir. Kutsal İzdivaç alanına dahil olan çiftler birbiri ile dengeli olarak yücelir.

Mülkiyet – Sahip olma algısını, Emanete yani Sahip çıkmaya dönüştürmüş olma halidir. Bu izdivaçta uyum; mental, duygusal, fiziksel ve ruhsal olmak üzere tam ve bütündür. Birbirini beslemeye yönelik bu kutsal alana uyanan çiftler için Aşk’ta gerçek bir cennet deneyimi söz konusudur. İfade bulmadığı için ertelenmiş ve bu yüzden birikmiş toksik enerjiler bulunmaz. Her an tertemiz ve arı olarak, ertelenmeden hakkı ile deneyimlenir. Kutsal İzdivaç bir bilinç halidir ve bu bilince ermiş olmak sağlam bir kararlılık gerektirir. Sonradan geliştirilmiş tüm yapay benliklerin terkine niyet ile mümkündür. İzdivacın doğası ve hakikatindeki sırrı, eşzamanlılıktır. Uyum yasası, zamanda eş olma halidir. Zaman içindeki seyir ise bu sanatın ustalığıdır.

Değer bilmekle, değer vermek arasında çok önemli bir fark vardır. Değer verdiğin şeyi büyütür, beslersin ve sonra kaybetme korkusu ile ona sımsıkı yapışırsın. Bu tutsaklıktır. Kendi değerinden şüphe ettiğin için yaptığın bir yatırımdır.

Değerini bildiğinde ise, değerin emanet bilgisine açılır, sahip çıkar, bildiğin o değeri gözetip, sakınırsın. Bu özgürlüktür. Ne kendi değerinden, ne de yaratılmışların değerinden şüpheye düşmezsin. Değer bilgisinin netliği kesintisiz şükür halidir.

HABERDAR OL

Etkinliklerden ve son yazılardan haberdar olun.

@

SATH REHBERLİK

sample image

Kayıt ve sorularınız için
bilgi@meryemsuna.com

Kamp Eğitimleri ve İnzivalar:
+90 553 823 41 41

Haftasonu Atölyeleri:
+90 553 463 08 08

EĞİTİMLER